Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Foto: Pixabay

Utvrđen je i obim sredstava za IPARD

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2019. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Takođe, utvrđen je i obim sredstava za IPARD, čime je nastavljena postepena transformacija u tim oblastima, kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Sredstva iz ove uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;
2) mere ruralnog razvoja;
3) kreditnu podršku u poljoprivredi;
4) posebne podsticaje;
5) IPARD podsticaje.

DIREKTNA PLAĆANJA

Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 17.220.314.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće vrste podsticaja:

1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 7.441.492.000 dinara;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 4.267.322.000 dinara;
4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.100.000.000 dinara;
5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;
6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 590.000.000 dinara;
7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;
8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 800.000.000 dinara;
9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja, isplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:

1) premiju za mleko u iznosu od 7 dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 4.000 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

MERE RURALNOG RAZVOJA

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 4.727.500.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 3.668.500.000 dinara, i to za:
(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.970.000.000 dinara,
(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 98.500.000 dinara,
(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 600.000.000 dinara;
2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 232.000.000 dinara, i to za:
(1) organsku proizvodnju u iznosu od 108.000.000 dinara,
(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 124.000.000 dinara;
3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 405.000.000 dinara, i to za:
(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 110.000.000 dinara,
(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 200.000.000 dinara,
(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 95.000.000 dinara;
4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 35.000.000 dinara, i to za:
(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 34.000.000 dinara,
(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000.000 dinara;
5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 387.000.000 dinara, i to za:
(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 40.000.000 dinara,
(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 347.000.000 dinara.

Podsticaji za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa isplaćuju se po jedinici mere, i to:

1) podolsko goveče i buša (bikovi, krave i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
2) podolsko goveče i buša (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;
3) podolsko goveče i buša (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;
4) domaći bivo (bikovi bivoli, bivolice i sva grla preko dve godine starosti) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
5) domaći bivo (sva grla od šest meseci do dve godine starosti) u iznosu od 18.000 dinara po grlu;
6) domaći bivo (telad ispod šest meseci starosti) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;
7) domaći-brdski konj i nonius (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 30.000 dinara po grlu;
8) balkanski magarac (sva grla starija od šest meseci) u iznosu od 10.000 dinara po grlu;
9) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne krmače) u iznosu od 12.000 dinara po grlu;
10) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodni nerastovi) u iznosu od 6.000 dinara po grlu;
11) mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka i resavka (priplodne nazimice – sva grla starija od sedam meseci) u iznosu od 4.000 dinara po grlu;
12) ovce rase/soja pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, šarplaninska, vlaško vitoroga i karakačanska) i čokanska cigaja (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;
13) balkanska i domaća bela koza (sva grla starija od dvanaest meseci) u iznosu od 4.500 dinara po grlu;
14) živina – somborska kaporka, banatski gološijan, kosovski pevač i svrljiška kokoš (kokice i petlovi) u iznosu od 400 dinara po grlu.

KREDITNA PODRŠKA U POLJOPRIVREDI

Obim sredstava za kreditnu podršku u poljoprivredi iznosi 400.000.000 dinara.

POSEBNI PODSTICAJI

Obim sredstava za posebne podsticaje iznosi 230.000.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za sledeće posebne podsticaje:

1) podsticaje za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu u iznosu od 145.000.000 dinara;
2) podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (mere i akcije u poljoprivredi) u iznosu od 10.000.000 dinara;
3) podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju, u iznosu od 75.000.000 dinara.

IPARD PODSTICAJI

Obim sredstava za IPARD podsticaje iznosi 6.073.500.000 dinara, od čega 1.521.375.000 dinara budžetskih sredstava i 4.552.125.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Sredstva se raspodeljuju u odgovarajućim ukupnim iznosima prema javnim pozivima, i to:

1) Mera 1 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 684.022.211 dinara, od čega 171.005.553 dinara budžetskih sredstava i 513.016.658 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;
2) Mera 1 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu od 555.761.895 dinara, od čega 138.940.474 dinara budžetskih sredstava i 416.821.421 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;
3) Mera 3 – Prvi javni poziv u ukupnom iznosu od 878.498.105 dinara, od čega 219.624.526 dinara budžetskih sredstava i 658.873.579 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;
4) Mera 1 – Treći javni poziv u ukupnom iznosu od 1.722.633.764 dinara, od čega 430.658.441 dinara budžetskih sredstava i 1.291.975.323 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;
5) Mera 3 – Drugi javni poziv u ukupnom iznosu od 2.232.584.025 dinara, od čega 561.146.006 dinara budžetskih sredstava i 1.671.438.019 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja.

Podsticaji se isplaćuju u maksimalnom iznosu definisanim Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim propisima.


Kompletan tekst Uredbe možete da preuzmete u prilogu:

[Update 18. april 2019]
Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је DOC.jpg
[Update 21. februar 2019]