ZZ „Bujanovčanka“ unapređuje rasni sastav svinja

Zemljoradnička zadruga „Bujanovčanka“ kao novoosnovana po konkursu Ministarstva za brigu o selu, dobila је za razvoj bespovratno sedam i po miliona dinara. Iako radi svega nekoliko meseci zadruga beleži dobre rezultate.

Po rečima Srećka Jordanovića, direktora ZZ „Bujanovčanka“, krenulo se sa radom u aprilu 2021. godine i odmah pristupilo izradi programa na unapređenju rasnog sastava u svinjarstvu na farmama zadrugara kao i higijensko sanitarnih uslova za držanje stoke.

„Cilj je da se u što kraćem roku poboljša rasni sastava grla svinja na celom području Bujanovca, ističu u ZZ „Bujanovčanka“, prenosi glasilo ZSS portal  „Zadrugarstvo & Socijalno zadrugarstvo“.

B. K.