Od 1. januara 2018. legalan izlazak malih proizvođača mesa i mleka na tržište

Foto: Pixabay

Usvojen dugoočekivani Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača

Mali i tradicionalni proizvođači mesa i mleka u Srbiji od sledeće godine će moći da na potpuno bezbedan i legalan način izađu na tržište, bilo da se radi o prodaji robe sa kućnog praga, lokalnim pijacama i marketima ili teritoriji cele države, zahvaljujući novousvojenom pravilniku, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Reč je o Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, a koji će se primenjivati od 1. januara 2018. godine.

Nedimović je poručio da danas počinje proces spajanja malih proizvođača mesa i države, jer je, prema njegovoj oceni, sve vreme bilo potrebno da se ljudi koji se bave tom delatnošću uvedu u normalne tokove tržišta kako bi sve funkcionisalo na način na koji to funkcioniše u zemljama EU.

„Do sada smo imali jednu situaciju gde ukoliko želite da se bavite preradom mesa ili preradom mleka, bili ste uslovljeni istim stvarima bez obzira da li imate male količine ili imate hiljade, stotine hiljada ili tone nečega“ rekao je ministar Nedimović u Sremskoj Mitrovici, gde su predstavljene nacionalne mere fleksibilnosti za poslovanje malih i tradicionalnih proizvodnji hrane životinjskog porekla.

Prema rečima Nedimovića, uslovi koje su mali i veliki proizvođači morali da ispune sa aspekta bezbednosti hrane, bili su potpuno isti.

„Recimo, u Sremskoj Mitrovici postoji velika klanica ‘Mitros’ i onaj ko je želeo da radi malu preradu, morao je da ispuni apsolutno iste uslove u pogledu objekata, opreme i svega ostalog. To za jednog stočara koji želi da ima svoju malu preradu baš nije moguće realizovati. Jednostavno, mali proizvođači su nailazili na zidove i nisu bili u mogućnosti da kvalitetno nastupe na tržištu“, rekao je Nedimović.

U merama ruralnog razvoja za 2018. godinu, nabavka opreme za te objekte će biti subvencionisana od strane države sa najmanje 50 odsto, a u devastiranim područjima gde imamo dosta malih proizvođača sa 65 odsto, dodao je Nedimović. „Subvencionisaćemo sve, od zidanja objekata do nabavke opreme i želimo da to učinimo dostupno svima“, poručio je ministar.

Prema Pravilniku, proizvođač će moći da direktno prodaje ili isporučuje krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, primarne proizvode u količinama koje su date u tabeli 1:

Količina sirovog mleka koju će proizvođač moći da preradi u domaćinstvu, kao i mesto obavljanja delatnosti i područje prodaje proizvoda od sirovog mleka, dati su u tabeli 2:

U objektu za klanje živine i lagomorfa, koji se nalazi na gazdinstvu, mali subjekt u poslovanju hranom moći će da obavlja delatnost klanja živine i lagomorfa samo ako su uzgajani na tom gazdinstvu. Količine živine i lagomorfa koje će subjekt moći da proizvodi i da stavlja u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti, područje i mesto direktne prodaje, dati su u tabeli 3:

Količina gotovih proizvoda od mesa, koju će proizvođač moći da proizvodi na gazdinstvu i stavi u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti i područje prodaje, dati su u tabeli 4:

Količine životinja, po vrstama, koje će mali subjekt u poslovanju hranom moći da kolje u objektu za klanje životinja i da stavlja u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti, područje prodaje, dati su u tabeli 5:

Količine sirovog mleka koje će mali proizvođač moći da preradi u objektu i stavlja u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti, područje prodaje, dati su u tabeli 6:

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde.