Agri Europe jedina sa kreditnim rejtingom u agraru

Miodrag Kostić, Foto: MK Group

Miodrag Kostić, predsednik Borda direktora Agri Europe, naveo je kako su izuzetno zadovoljni ocenom ,BB-‘ rejting agencije S&P Global

Kompanija Agri Europe, u čijem okrilju posluje MK Group, jedina je u Srbiji dobila kreditni rejting za poslovanje iz domena agrara. Ovu ocenu dodelila joj je 29. januara renomirana rejting agencija S&P Global. Kompanija je, kako preciziraju u MK grupi, dobila preliminarni dugoročni korporativni kreditni rejting ,BB-‘.

U objašnjenju ove agencije navodi se kako su poljoprivredne aktivnosti srpske kompanije Agri Europe generisale prihod od 639 miliona evra 2016. godine, i kako su joj glavne aktivnosti proizvodnja šećera i poljoprivrednih kultura.

– Agri Europe pripada srpskoj grupaciji koja ima diverzifikovano poslovanje, uključujući bankarstvo i hotelijerstvo – jasni su u Agenciji. – Agri Europe ima dominantnu poziciju na domaćem tržištu, strukturu sa niskim operativnim troškovima i visoku profitabilnost u poređenju sa regionalnim konkurentima. Predviđamo pozitivan slobodan gotovinski tok u periodu 2018. do 2019. godine od oko 60 do 80 miliona evra. Naše je mišljenje da će ova grupacija uspeti da smanji stepen kreditne zaduženosti po S&P-u “adjusted debt to EBITDA” od oko 3,5x u 2019, sa 4,5x u 2018. godini. Kompaniji Agri Europe dodeljujemo preliminarni korporativni kreditni rejting ,BB-‘.

U objašnjenju takođe stoji kako stabilan “outlook” odražava stav da bi struktura nižih operativnih troškova, visoka profitabilnost od šećera i kontrolisani kapitalni izdaci trebalo da podrže generisanje slobodnog gotovinskog toka u 2018. godini.

Miodrag Kostić, predsednik Borda direktora Agri Europe, takođe je naveo kako su izuzetno zadovoljni ocenom ,BB-‘ rejting agencije S&P Global, s obzirom da je, prema oceni ove agencije, rejting Republike Srbije na nivou BB.

– Kompanija Agri Europe pod čijim okriljem posluje MK Group je jedina kompanija u Srbiji koja ima kreditni rejting za poslovne aktivnosti iz domena agrara koje sprovodi u Srbiji – zadovoljan je Kostić. – Ovo je izuzetan uspeh za Agri Europe, pod čijim okriljem posluje kompanija MK Group, i potvrda da poslujemo po evropskim standardima. Poslovne aktivnosti započeli smo pre više od 30 godina, a danas smo konkurentni na svetskom nivou.

Komentari