Bekavac: Za kukuruz u izmenjenim klimatskim uslovima primeniti mere adaptacije

Stvaranje sorti i hibrida tolerantnijih na izmenjene klimatske uslove kao i promena tehnologije uzgoja ključni su za umanjivanje posledica koje prouzrokuju ekstremi kao što je to suša. Dr Goran Bekavac sa novosadskog Insitita za ratarstvo i povrtarstvo je rekao da je agronomska nauka i struka još pre desetak godina ukazivala na problem globalnih klimatskih promena i njihovog negativnog uticaja na prinos poljoprivrednih kultura.

Naglasio je da su poslednjih godina posebno učestale suše, zbog čega je, bar kada je reč o proizvodnji kukuruza ključno, primeniti mere adaptacija.

“Mere podrazumevaju dve grupe aktivnosti, a jedna od njih je menjanje tehnologije proizvodnje, druga rad na genetici i oplemenjivanju . Obe ove strane podjednako doprinose uspehu u proizvodnji. Tehnologija proizvodnje podrazumeva konzervacijsko ratarenje koje će nam obezbediti, da sačuvamo svaki milimetar padavina u zemljištu. Sa druge strane, moramo voditi računa o genetici i mi upravo tragamo za hibridima, koji poseduju najveću tolerantnost na visoke temperature i nedostatak padavina”, rekao je Bekavac za RTV.

B. K.

Komentari