Dogovorene mere pomoći za uzgajivače svinja

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali su sa uzgajivačima svinja na njihov zahtev povodom višemesečnih poremećaja na tržištu. Dogovorene su mere pomoći, među kojima je i povlačenje 15.000 tovljenika koje će Robne rezerve preuzeti od poljoprivrednika. Farmeri će dobiti i nove količine kukuruza koje će im dodatno smanjiti troškove trenutne proizvodnje.

Takođe, biće formirana i Radna grupa koja će uključiti i predstavnike Udruženja uzgajivača svinja kako bi se zajedničkim naporima unapredio sektor svinjarstva u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

B.K.

Komentari