Država od 407.000 lane izdala 237.350 hektara oranica

Foto: Printscreen

Rezultati izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ekonomskoj 2020/21 godini mogu se oceniti pozitivnim, ali ima još dosta neobradivih i neiskorišćenih površina.   

“Od ukupno 407.000 hektara sa kojima država raspolaže u zakup ili korišćenje na osnovu ugovora, ukupno je izdato 237.350 hektara.Sklopljeno je 19.427 ugovora sa 6.721 zakupaca , odnosno korisnika”, rekla je Marija Mitrović iz Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede na panelu 17. Zimskom seminaru farmera na Tari. S obzirom da je Uprava za poljoprivredno zemljište uvela Digitalni servis za prijavljivanje napuštenih i neiskorišćenih površina u državnoj svojini Mitrovićeva je apelovala na sve poljoprivrednike da prijave svaki slučaj. “Želimo da što bolje iskoristimo prirodan resurs koji imamo.To je od velike koristi za državu, ali i same poljoprivrednike kao i lokalne samouprave”, istakla je Mitrovićeva.     

B.K.

Komentari