EU pruža podršku Srbiji u unapređenju upravljanja šumama kao doprinosu ublažavanja klimatskih promena

Svečana konferencija povodom otvaranja tvining projekta „Unapređenje upravljanja šumama u Srbiji kao doprinos ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove“ održana je 22. juna u Klubu narodnih poslanika u kombinaciji sa onlajn učešćem i prisustvom putem Zoom platforme.

Ovaj projekat koji finansira Evropska unija sa budžetom od milion evra sprovodi konzorcijum Austrije i Slovačke zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije − Upravom za šume. Partneri iz država članica su Austrijski savezni zavod za šume i Austrijski istraživački centar za šume, Savezno ministarstvo poljoprivrede, regiona i turizma Austrije, Austrijske savezne šume, Austrijska agencija za životnu sredinu, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke i Nacionalni šumarski centar Slovačke. Institucija korisnica ovog projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije institucija korisnica ovog projekta − Uprava za šume.

Cilj ovog dvogodišnjeg Tvining projekta koji finansira EU sa budžetom od 1.000.000 evra je pružanje podrške Republici Srbiji u jačanju kapaciteta šumarskog sektora i sprovođenju obaveza koje proizilaze iz standarda i propisa EU u oblasti šumarstva i srodnih oblasti. Podrška se prvenstveno donosi na tržište drveta, informacioni sistem za subvencije u šumarstvu, ekološku mrežu Natura 2000 i bioekonomiju. Ovaj projekat će doprineti ublažavanju klimatskih promena i prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove uz poštovanje načela Evropskog zelenog dogovora. Projektno partnerstvo čine Austrija kao vodeća država članica, Slovačka kao mlađi partner i Srbija kao zemlja korisnica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima centralnu ulogu u sprovođenju projekta u Srbiji. Projekat je započeo 11. januara 2021. godine.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede