Fondacija Prosperitati prešla na elektronsko poslovanje sa strankama (VIDEO)

Foto: Fondacija Prosperitati

Konkursni materijal u papirnatoj formi moći će se dostaviti po isteku vanrednog stanja

Fondacija Prosperitati je u stanju da sve predmete koji su u postupku rešavanja sprovede onlajn, istakao je Balint Juhas, poslovni rukovodilac Fondacije u svom video obraćanju, objavlјenom na Fejsbuku.

-Fondacija Prosperitati prijem stranaka obavlјa onlajn, zahvalјujući tome u stanju smo da postupimo po svim predmetima. Na taj način zatvaramo raspisane konkurse, rešavamo zahteve za isplatu, od kojih je preostalo svega pet procenata, obračune i ostale predmete. Ove poslove obavlјamo putem e-maila, telefonom ili posredstvom našeg PIT sistema, koji omogućava rešavanje svih predmeta, izjavio je Juhas, a prenosi TV Panon.

A Fondacija Prosperitati saopštila je da, s obzirom na vanredno stanje, centralna i regionalne kancelarije Fondacije od 18. marta prijem stranaka obavlјaju samo elektronskim putem (onlajn).

Zainteresovani građani saradnike regionalnih kancelarija mogu kontaktirati radnim danima od 9:00 do 15:00 časova, na sledeći način:

Subotica:
TELEFON: 066 838 6671
E-MAIL: szabadka@prosperitati.rs

Kanjiža:
TELEFON: 063 459 106
E-MAIL: magyarkanizsa@prosperitati.rs

Bečej:
TELEFON: 066 838 6660
E-MAIL: obecse@prosperitati.rs

Bačka Topola:
TELEFON: 063 8632 829
E-MAIL: topolya@prosperitati.rs

Sombor:
TELEFON: 066 838 6666
E-MAIL: zombor@prosperitati.rs

Zrenjanin:
TELEFON: 066 838 6663
E-MAIL: nagybecskerek@prosperitati.rs

Pančevo:
TELEFON: 065 514 8063
E-MAIL: pancsova@prosperitati.rs

Temerin:
TELEFON: 066 838 6664
E-MAIL: temerin@prosperitati.rs

Senta:
TELEFON: 066 838 6667
E-MAIL: zenta@prosperitati.rs

Centrala:
TELEFON: 024 415 0 660
E-MAIL: info@prosperitati.rs

Kod aktuelnih konkursnih raspisa rok za predaju aplikacija ostaje 31. mart 2020. u 14:00 časova. Učesnici konkursa svoje prijave treba da dostave elektronski, putem onlajn sistema Fondacije (PIT sistem). Konkursni materijal u papirnatoj formi moći će se dostaviti po isteku vanrednog stanja. Zbog poteškoća do kojih je došlo zbog uvođenja vanrednog stanja, Fondacija će zainteresovanima omogućiti da i po isteku roka – u postupku dopune – dostave priloge i dokumenta, koja fale iz osnovnog seta konkursne dokumentacije. Međutim, sa strane Fondacije obradiće se i ocenjivaće se samo ona konkursna dokumentacija, koja je blagovremeno dostavlјena, makar i elektronskim putem, napomenuli su iz Fondacije.

Ostali vidovi redovnog poslovanja (npr. dostavlјanje zahteva za isplatu, dopunjavanje već predate dokumentacije) obavljaće se elektronskim putem, posredstvom PIT sistema, a dokumenta se mogu poslati i poštom, u vidu preporučene pošilјke na adresu:

Fondacija Prosperitati, ulica Matije Korvina br. 17, 24000 Subotica

Obračun konkursnog raspisa br. VII predaje se elektronskim putem, posredstvom PIT sistema. Obračunska dokumenta u papirnatoj formi moći će se dostaviti po isteku vanrednog stanja. Potpisane ugovore o položenoj zalozi, koji spadaju u red obračunskih dokumenata, Fondacija će distribuirati strankama po isteku vanrednog stanja i povratka na redovno poslovanje. Rešenja o ubeležbi založnog prava stranke će moći priložiti i kasnije u postupku dopunjavanja dokumentacije. Ukoliko se obračun ne može obaviti zbog poteškoća izazvanih vanrednim stanjem, tu činjenicu treba javiti Fondaciji, uz molbu za odlaganje, pre isteka roka za dostavlјanje obračunskih dokumenata, na elektronsku adresu: info@prosperitati.rs, saopštila je Fondacija.