Formirana Radna grupa za malinu

Foto: Pixabay

Radna grupa obrazuje se na period od godinu dana

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji.

Zadaci Radne grupe su izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti malinarstva, ukazati na kritične tačke u tržišnom lancu proizvodnje maline (od rasadničarske proizvodnje do plasmana na tržište), u cilju donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema u malinarstvu, kao i razmatranje nepovoljnih uticaja klimatskih i pedoloških činilaca na proizvodnju i prinos maline, zatim poboljšanje kvaliteta i zdravstvenog stanja sadnog materijala maline, poboljšanje uslova skladištenja, transporta i čuvanja maline, uređenje pravila otkupa maline i definisanje minimalnih uslova za otkupna mesta, klasiranje ploda i dr, racionalno organizovanje otkupa, plasmana i prodaje maline na svetskom tržištu, plansko povećanje proizvodnih površina uz očuvanje kvaliteta ploda i druga pitanja iz oblasti malinarstva.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a za članove Željko Rakić (načelnik odeljenja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija), prof. dr Nenad Magazin (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu), prof. dr Jasminka Milivojević (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Milan Lukić (Institut za voćarstvo, Čačak), prof. dr Aleksandar Leposavić (Institut za voćarstvo, Čačak), Zoran Radovanović („Floriva” d.o.o, Ivanjica), Dobrivoje Radović (predsednik asocijacije „Malinari Srbije”), Veljko Jovanović (Privredna komora Srbije), Ana Lapčević (Regionalna privredna komora Užice), Slađana Maksimović (asocijacija „Malinari Srbije”), Zoran Stojanović (asocijacija „Malinari Srbije”), Slađana Stanković (udruženje poljoprivrednih proizvođača „Užice”), Ljubiša Purić (udruženje „Limska dolina”, Prijepolje), Božo Joković (opšta zemljoradnička zadruga „Agro eko voće”, Arilje), Predrag Oreščanin (hladnjača „Frikos” d.o.o, Krupanj), Paun Petrović (hladnjača „Frigo-Paun” d.o.o, Požega-Arilje) i Dragiša Miljković (hladnjača „Sweet-home” d.o.o, Brus).

Radna grupa obrazuje se na period od godinu dana i dužna je da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana. Sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mesečno.

Predsednik i članovi Radne grupe nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi, a stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.