Galetin: Poljoprivredna komora potrebna kao kredibilni partner u pregovorima sa nadležnim državnim organima

Nakon šest održanih sastanaka predstavnici 60 udruženja poljoprivrednika i Vlade Srbije dogovorili su osnivanje Poljoprivredne komore Srbije.

Agroekonomista i nekadašnji direktor Produktne berze u Novom Sadu Žarko Galetin kaže da osnivanje komore dobar potez pod uslovom da ona u svom delovanju i radu  treba  da sačuva  integritet i bude nezavisna.

„Poljoprivrednici bi preko Poljoprivredne komore mogli da artikulišu svoje zahteve prema državi i tako bi bili kredibilan partner u pregovorima sa nadležmim državnim organima i insitucijama. Međutim, ona ne bi smela da bude instrumentalizovana ni sa jedne strane“, upozorava Galetin.

B. K.