Grad Beograd pozvao poljoprivrednike da podnesu zahteve za preči zakup državnih oranica u 2024. godini

Grad Beograd raspisao je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini teritoriji grada za 2024. godinu.

Ovim pozivom stavlja se van snage prethodni koji je objavljen na internet stranici Grada Beograda 29. jula.

Javni poziv odnosi se na fizička i pravna lica: vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura).

Takođe i na vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu.

Svi zaintresovani treba da dostave potrebnu dokumentaciju do 31. oktobra 2023.godine. Zainteresovani  su takođe dužni da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra, podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije. Isto važi i za sva lica koja se bave stočarstvom.

B. K.