Grad Novi Sad sa 8,5 miliiona dinara finansira rad udruženja poljoprivrednika

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji gradske zajednice za 2021. godinu. Cilj dodele sredstava jeste poboljšavanje uslova rada poljoprivrednih udruženja, a maksimalan iznos sredstava po jednoj prijavi je 1.000.000 dinara. Između ostalog finansiraće se: nabavka opreme za pakovanje lekova i preparata, opremanje distributivnih centara, izrada softvera, štampanje časopisa, reklamnog materijala i slično.

Iz gradskog budžeta ukupno će  biti  dodeljeno  8.500.000 dinara, a iznos subvencija je do sto odsto od ukupno prihvatljivih troškova iz prijave.
Rok za podnošenje zahteva  je 28.maj.

B.K.

Komentari