Grad Novi Sad uključio se u program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu

Grad Novi Sad uključio se u realizaciju javnog konkursa za realizaciju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom koje je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu.

Sva zainteresova lica koja žele da konkurišu na ovom javnom konkursu više informacija mogu da pronađu na sajtu Ministarstva za brigu o selu. Prijave se mogu podnositi Gradskoj upravi za privredu u Novom Sadu.

Iz novosadske Gradske kuće podsećaju da je uloga lokalne samouprave u realizaciji i sprovođenju ovog javnog konkursa veoma značajna, naročito u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova, koji se odnose na dodelu seoskih kuća sa okućnicom. Ispunjenost uslova utvrđuje stručno lice jedinice lokalne samouprave, koje je ovlašćeno da utvrdi procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, a izjavu u obrascu prijave, kojom se garantuje tačnost ovih podataka, potpisuje gradonačelnik.

B.K.

Komentari