IZAZOVI VETERINARSKE MEDICINE: Štetnost upotrebe antibiotika za domaće životinje

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu organizovao je treći po redu simpozijum za studente veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem na temu „Antimikrobna rezistencija – izazov sadašnjice, pretnja budućnosti“. Simpozijum je organizovan je povodom obeležavanja Svetske nedelje svesnosti racionalne upotrebe antibiotika.

Aleksandar Fleming je prilikom otkrića penicilina naglasio potencijalnu opasnost od antimikrobne rezistencije, podsetio je jedan od predavača, dekan Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr Marko Samardžija dodajući da je u Hrvatskoj, bez obzira na članstvo u Evropskoj uniji, borba protiv neodgovorne upotrebe antibiotika u lečenju životinja oštra i neravnopravna.

Pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Nemanja Ivanović je, ilustrujući koliko je važna svest i odgovornost budućih veterinara pri upotrebi antibiotika, podsetio da je jednom neko rekao da lekari leče ljude, a veterinari ceo svet.

B. K.