Izmenjen Pravilnik o davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Foto: Photoangel - Freepik.com

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

U prilogu Pravilnika data je Tabela koeficijenata za obračun domaćih životinja u uslovna grla, kao i Tabela koeficijenata za obračun uslovnih grla u površinu poljoprivrednog zemljišta.

Pravilnik je objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 111/17 od 11. decembra 2017. godine, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.


Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovde.