Javna licitacija poljoprivrednog zemljišta u Kuli

Foto: Jannoon028 - Freepik.com

Svi zainteresovani za učešće u licitaciji moraju se prijaviti najkasnije do 25. decembra

Javna licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kula za 2017. godinu održaće se 26, 28. i 29. decembra 2017. godine u velikoj sali Skupštine opštine Kula, Lenjinova br. 11, sa početkom u 9 časova. Svi zainteresovani za učešće u licitaciji, moraju se prijaviti najkasnije do 25. decembra 2017. godine do 15 časova, navodi se na zvaničnoj internet prezentaciji opštine.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Kula daje se u zakup na period od jedne godine, odnosno za proizvodnu 2017/2018. godinu.

Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup javnim nadmetanjem – licitacijom.

Depozit za učešće u javnoj licitaciji iznosi 20% od početne cene za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Ovde možete pogledati kompletan tekst Obaveštenja.

Ovde možete pogledati kompletan tekst Oglasa.

Ovde možete preuzeti Formular za prijavljivanje.