Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druga zainteresovana lica da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i daju svoj doprinos u izradi konačne verzije Nacrta zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovešće se u periodu od 3. septembra do 22. septembra 2021. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti putem elektronske pošte na e-mail adresu javna.rasprava@minpolj.gov.rs sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju”.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede