JVP “Vode Vojvodine“ krenula sa akcijom poribljavanja kanala Dunav – Tisa – Dunav

JVP “Vode Vojvodine“ krenula je sa akcijom godišnjeg programa poribljavanja na ribolovnim vodama kojima gazduje ovo preduzeće. Tim povodom u Sremskim Karlovcima u Dunav je pušteno 800 kilograma jednogodišnje mlađi šarana.

„Ovakve akcije nesumnjivo doprinose poboljšanju kvaliteta ribljeg fonda što je jedan od naših proritenih zadataka u očuvanju biodivirziteta i zdrave životne sredine“, rekao je Srađan Kružević, generalni direktor JVP “Vode Vojvodine“.

Beljanska bara

Predviđeno je da akcija traje nekoliko naredniih dana, a biće sprovedena na 20 lokacija na kanalima Hidrosistema Dunav- Tisa- Dunav. Isto tako poribljvanje će biti i na delu Dunava koji je u nadležnosti preduzeća „Vode Vojvodine”, na vodotoku Krivaja kao i zaštićenim prirodnim dobrima Jegrička i Beljanska bara. U akciji će biti pušteno ukupno oko 14 tona jednogodišnje mlađi šarana.

B.K.