KAKO OSAVREMENITI FARME: Danski model sa novim tehnologijama za veću proizvodnju tovljenika

Foto: Pixabay

Kako unaprediti svinjarstvo, modernizovati proizvodnju i primeniti danske modele – bile neke su od tema seminara o savremenoj svinjarskoj proizvodnji održanom u Subotištu u organizaciji Centra za agrarne inicijative.

Na seminaru su učestvovali stručnjaci iz Danske, koji su predstavili najnovije tehnike i saznanja u cilju obrazovanja ovdašnjih farmera i povratka srpskog svinjarstva na stare grane.

Uzgajivači svinja iz zemlje i regiona upućeni su u nove tehnologije što bi za posledicu imalo smanjen uvoz mesa i povećanje izvoza domaćeg, kvalitetnijeg mesa.

Na seminaru se čulo da Danska proizvodi od pet do šest tona po krmači žive vage, dok je u Srbiji od  dve do i dve po tone.

Centar za agrarne inicijative osnovan je pre osam godina i sa ovakvim sistemom edukacije nastaviće i u narednom periodu kako bi se unapredila proizvodnja i u oblasti stočarstva, ali i stavio veći naglasak na domaću poljoprivrednu proizvodnju, rekao  prof. dr Vitomir Vidović.

B. K.