KNIĆ: Raspisana dva konkursa za podršku poljoprivrednicima

Opština Knić objavila je da će i ove godine finansijski podržati poljoprivrednike, a raspisani su konkursi za investiranje u fizičku imovinu i podsticaji za mlade poljoprivrednike.

U okviru oba konkursa opšetina će podržati poljoprirednike u sektorima: mleko, meso, voće, grožđe, povrće, cveće, ostali usevi i pčelarstvo.

Kada je reč o podršci za mlade, u konkursu je navedeno da potencihjalni mora da ima ima više od 18, a manje od 40 godina starosti.

Detaljnjije informacije o uslovima konkursa  mogu se naći na oficijelnom  sajtu opštine Knić.

B. K.