Konkurs za bespovratna sredstva za kuće na selu do 1. novembra

Ministarstvo za brigu o selu  nastavlja  sa podsticajima za oživljavanje sela. Od danas (1. marta) pa sve do 1. novembra  otvoren je konkurs sa kupovinu kuća na selu. Uslov za one koji žele da konkurišu jeste da su mlađi od 45 godina, nemaju imovinu – stanove ili kuće, ali mogu da poseduju poljoprivredno zemljište. Na konkurs se može javiti pojedinac, samohrani roditelj, bračni par i vanbračni partneri.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Opštine izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele. Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000 dinara.

Svi koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.

Rok za podnošenje teče od dana objavljivanja  konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra. 

B. K.