Konkurs Zavoda za ravnopravnost polova: Za žensko preduzetništvo 13,3 miliona dinara, prijave do 4. novembra

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je za privredna društva i preduzetnice javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini sa ciljem jačanja žena preduzetnika i privrednih društava, odnosno mikro i malih preduzeća u kojima su većinski vlasnici žene, a koje posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet  konkursa je finansiranje kupovine opreme, a ukupna sredstva koja se dodeljuju po konkursu iznose 13.350.250 dinara. Visina traženih sredstava, uključujući i PDV, ne može biti manja od 150.000 dinara, odnosno veća od 445.000 dinara po pojedinačnoj prijavi.

Oblast ekonomskog osnaživanja žena spada u jedan od prioritetnih zadataka Zavoda za ravnopravnost polova. Ekonomsko osnaživanje žena obuhvata kreiranje programa, akcija, kampanja i drugih aktivnosti kojima se podstiče zapošljavanje, samozapošljavanje i bolji ekonomski položaj žena u oblasti ekonomskog razvoja.

Konkurs  je otvoren do 4. novembra.

B. K.