Martinović: Rad na povećanju stočnog fonda i ulaganje u govedarstvo prioriteti Vlade Srbije

Foto: novosadski sajam

Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović  sastao se sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja – proizvođača mleka i odgajivača goveda. Ministru su predstavljeni izazovi sa kojima se suočavaju proizvođači mleka i goveđeg mesa. Martinović ističe da će nastaviti sa politikom povećanja premija za mleko i subvencijama za mlečno govedarstvo kao i  stočnog fonda koji će ostati prioritet Vlade Srbije.

Predstavnici poljoprivrednih udruženja proizvođača mleka i udruženja odgajivača goveda od ranije traže isplatu subvencija od 17.000 dinara za sertifikovano seme, upis parcela na osnovu izjave, subvencije od 100.000 dinara za junice, stopiranje nekontrolisanog uvoza mleka i regulisanje robne berze.

Prilikom sastanka ministra i predstvanika udruženja je poručeno da će Srbija nastaviti da radi na povećanju stočnog fonda i da ulaže sredstva u razvoj govedarstva, kao jednu od ključnih oblasti srpske poljoprivrede.

Ministru Martinoviću su na sastanku predstavljeni ključni izazovi sa kojima se mlekari i uzgajivači goveda širom Srbije suočavaju.

U saopštenju ministarstva se navodi da su razmatrane mere koje bi doprinele prevazilaženju tih izazova i stimulisanju mladih da ostaju na selima i bave se ovom granom poljoprivrede.

Martinović je ukazao da su tokom prošle godine premije za mleko i subvencije za mlečno govedarstvo povećane i da Ministarstvo poljoprivrede uvelo niz mera koje su usmerene na unapređenje i povećanje stočnog fonda.

Naveo je da će se sa tom politikom nastaviti i u budućnosti, te da će povećanje stočnog fonda ostati jedan od apsolutnih prioriteta Vlade Srbije.

Martinović je predstavnicima udruženja predočio da će Odbor za poljoprivredu Skupštine  Srbije uskoro organizovati javno slušanje na temu rekonfiguracije podsticaja iz budžeta  Srbije.Pozvao ih je da u uzmu aktivno učešće u temi, istakavši da će se zalagati za to da javna slušanja ovog tipa postanu praksa i da se održavaju dva puta godišnje.

B. K.