MINISTARSTVO POLJOPPRIVREDE : Prijave za premiju za mleko za treći kvartal do 2. novembra

Ministarstvo poljoprivrede podseća stočare da je  još 2. oktobra raspisalo  javni poziv za za premiju za mleko za  treći ovogodišnji kvartal. Prema pozivu pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko  ostvaruje se pod uslovom da je mleko proizvedeno i isporučeno u od 1. jula do 30. septembra.

Premija po litri predatog mleka za ovaj kvartal iznosi 19 dinara.

Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada –  preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača.

„Takođe podsećamo sve mlekare, sakupljače mleka kao i proizvođače da obrate pažnju na popunjavanje kompletne dokumentacije kako bi svaki učesnik u lancu bio vidljiv“, dodaje se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

 B. K.