Ministarstvo poljoprivrede: Do kraja meseca isplata svih subvencija po raspisanim javnim pozivima

Iznos ukupnih subvencija u poljoprivredi u ovoj godini, sa svim izvorima finansiranja, jete 100,9 milijardi dinara, što iznosi 88 odsto budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i 45 odszto ukupnih državnih subvencija, saopštilo je  Ministarstvo poljoprivrede..

Sredstva za subvencije koje se realizuju preko Uprave za agrarna plaćanja sada nakon rebalansa budžeta iznose 96,2 milijarde dinara. Za direktna plaćanja izdvojeno je 68,7, a za mere ruralnog razvoja 14,5 milijardi dinara.

Sva direktna davanja za koja su do sada bili objavljeni javni pozivi, kako navode iz ministarstva, biće isplaćena do kraja septembra.

Povećanje  agrarnog budžeta između ostalog podrazumeva: veće subvencija po hektaru  sa 9.000 na 18.000 dinara, davanje po grlu priplodne mlečne krave sa 25.000 na 40.000 dinara,za kvalitetne priplodne krmače sa 15.000 na 18.000 dinara.Povećanje premije za mleko sa 15 na 19 dinara po litru u drugom, trećem i četvrtom kvartalu.

Na zahtev proizvođača, Ministarstvo je po prvi put u podsticaje uvrstilo je i subvencije za uzgajanje ruža za koje će moći da konkurišu u 2024. godini

Ove godine bićeumanjene naknade za odvodnjavanje za 50 odsto, a od 2024. u potpunosti će biti ukinute. Među dodatnim merama podrške poljoprivrednicima  u narednoj godini obezbeđena je i refakcija, odnosno povrat za akcize za gorivo u iznosu od 50 dinara.

B. K.