Ministarstvo poljoprivrede: Dozvoljena količina aflatoksina u mleku umesto dosadašnjih 0,25 bićE 0,05 mcg/kg

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminenata u hrani. Izmena se, pre svega odnosi na listu hrane rizične za stvaranje akrilamida. Reč je o kancerogenom jedinjenju koje se u najvećoj koncentraciji nalazi u materijama bogatim skrobom koje su duže vreme bile izložene temperaturi iznad 120 stepeni.

Na sajtu Ministarastva, u okviru ovog pravilnika, mogu se pogledati referentne vrednosti prisustva akrilamida kao i maksimalne koncentracije određenih kontaminenata u hrani. Prema odredbama ovog pravilnika od 1. decembra 2022. godine maksimalna dozvoljena količina aflatoksina u mleku umesto dosadašnjih 0,25 biće 0.05 mcg/kg.

B. K.