Ministarstvo poljoprivrede: Menja se Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, predlozi do 8.oktobra

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestilo je javnost da otpočinje izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća.

Ministarstvo je pozivalo predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i da najkasnije do 8. oktobra dostave svoje komentare, sugestije i predloge Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu reproduktivnimaterijal@minpolj.gov.rs.

B. K.