MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Objavljena rang lista odobrenih zahteva četvrtog poziva IPARD podsticaja

Uprava  za agrana plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je rang listu odobrenih zahteva za projekta IPARD podsticaja u četvrtom javnom pozivu  koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Lista sadrži 111 prijavljenih od kojih je prvih 11 dobilo 60 bodova, sledećih 47  ima 40 bodova, a ostali po 20. Podnosioci zahteva za odobravanje projekta imaju pravo na prigovor na svoje rangirano mesto u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste. Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava će objaviti konačnu rang listu.

Podsetimo, predmet  četvrtog  poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa. Opredeljena su sredstva u iznosu od 3.000.780.714 dinara, a visina podsticaja je 50 odsto, odnosno 60 odsto prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa milion evra. U sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od dva miliona evra.

B. K.