MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Potpisani ugovori sa sedam banka za subvencionicane kredite poljoprivrednika

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i ove godine subvencioniše najpovoljnije kredite za poljoprivredne proizvođače, za šta je u budžetu opredeljeno 1,2 milijarde dinara, objavilo je resorno ministarstvo.

Fiksna kamatna stopa je tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizička lica sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za žene, za one koji ove godine navršavaju najviše 40 godina života, a na kredite za nabavku đubriva ne plaća se kamata.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, odnosno zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova, mikro i mala pravna lica.Fizička lica i preduzetnici mogu ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do šest miliona dinara, a pravna lica do 18 miliona dinara.

Ministarstvo poljoprivrede je potpisalo ugovore s bankama, a to su Banka Inteza, NLB komercijalna banka, Pro-kredit bank, Unikredit banka, Halkbanka, OTP banka, Poštanska štedionica i Rajfajzenbanka. To znači da poljoprivrednici mogu već da odu do navedenih banaka i sve do 15.oktobra podnesu zahteve za subvencionisane kredite uz fiksnu kamatnu stopu tri odsto i rok otplate do 60 meseci, u zavisnosti od namene.

B. K.