MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Predstavljen nacrt programa navodnjvanja i odvodnjavanja 2023. – 2032. godine

Foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) pre dve godine krenulo je sa izradom “Programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine”. Osnovni cilj izrade ovog dokumenta je podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje povećanjem kapaciteta za navodnjavanje, identifikacijom i mapiranjem prioritetnih investicija u narednih deset godina. 

Zadatak izrade programa poveren je Radnoj grupi koja okuplja domaće i inostrane eksperte u ovoj oblasti, kao i predstavnike svih relevatnih zainteresovanih strana  Na polsednjem sastanku  ove grupe predstavljen nacrt Programa navodnjavanja i odvodnjavanja, sa Akcionim planom, koji je rezultat dvogodišnjeg rada eksperata u okviru tematskih radnih grupa i objedinjuje devet tehničkih dokumenata,

 U Ministarstvu poljoprivrede kažu da „Program navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine“ obezbeđuje smernice za javna ulaganja u navodnjavanje i odvodnjavanje i adekvatno upravljanje i finansiranje sistema u javnoj svojini. Takođe, programom se uspostavlja odgovarajući pravni i institucionalni okvir za razvoj individualnog navodnjavanja, promovišu efikasne i profitabilne prakse navodnjavanja na poljoprivrednim gazdinstvima i obezbeđuje da javna ulaganja, politike i propisi adekvatno uzimaju u obzir klimatske promene.

Nakon što se razmotre svi komentari i analize dokumenta, Radna grupa će usvojiti finalni „Program navodnjavanja i odvodnjavanja u Republici Srbiji od 2023. do 2032. godine“, a Ministarstvo poljoprivrede će ga staviti na uvid javnosti i organizovati javnu raspravu. 

B. K.