MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Prijave za investicije za unapređenje konkurentnosti u poljoprivredi do do 2. februara 2024.

Preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu do 2. februara 2024. godine da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti.

Poziv za prijave objavila je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede a novac je namenjen za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva. Namenjen je i za oblasti prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda, mesa i proizvoda od mesa, vina, prerade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda, te plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasman voća i povrća.

Tekst javnog poziva kao i bliža  uputstva o načinu registracije korisničkog naloga, prijavi na sistem, načinu popunjavanja, podnošenja elektronskog obrasca prijave mogu se naći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

B. K.