Ministarstvo poljoprivrede produžilo do 15. novembra rok za subveniconisane agro kredite

Foto: Uprava za agrarna plaćanja

Ministarstvo poljoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Ovom izmenom izmenjen je datum za podnošenje zahteva za subveniconisane agro kredite, pa je krajnji rok, umesto prvobitno previdvenog prvog, produžen je do 15. novembra.

Reč je o vrstama podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita za razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Isto tako i za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje kao u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu. Fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina vraćaju se u šestomesečnim anuitetima.   

B. K.

Komentari