Ministarstvo poljoprivrede: Rapisan konkurs za sredstva za komasaciju i kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede objavila je кonkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Konkurs se odnosi na: kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije).

Za izvođenje radova na kontroli plodnosti  zemljišta i komasaciji  opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 91.658.000 dinara. Radovi se izvode se na teritoriji Republike Srbije, osim  autonomnih pokrajina. Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta i jedinica lokalne  samouprave.

Rok za podnošenje prijava za obradivo poljoprivredno zemljište je 1. septembar, a komasaciju  5. jun.

B. K.