MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Rok za IPARD 3 poziv, Meru 1, produžen do 26.jula

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, u okviru IPARD 3 programa, objavljen 23. februara, podnosi se do 26. jula, objavila je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u izgradnju objekta, izgradnju objekta sa opremanjem tog objektapodizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća, kao novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa.

Investicije u nabavku opreme takođe mogu biti predmet ovog javnog poziva, ali samo u okviru investicije u izgradnju objekata, odnosno investicije u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

B. K.