Ministarstvo trgovine bespovratno daje 8 miliona dinara za očuvanje starih zanata

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije ponudilo je preko javnog knkursa osam miliona dinara subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata. U pozivu se navodi da je namena bespovratnih subvencija povećanje broja zaposlenih koji raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata. Isto tako i povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih u ruralnim područjima i poromocija proizvoda i tradicionalnih usluga.

Privredni subjekti mogu konkurisati do 21. aprila sa po jednom prijavom. Konkursom je predviđeno 350.000 dinara za zapošljavanje i do 250.000 dinara za promociju proizvoda i usluga.

Pored upisa u odgovarajući registar Agencije za privredne registre, uslov za konkurisanje jeste i postojanje u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radionosti.

B.K.

Komentari