Ministarstvo za brigu o selu: Krenuo Novi krug dodele kuća mladima na selu

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Za kupovinu mogu da konkurišu punoletni državljani  Srbije kao pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri koji nemaju navršenih 45 godina života.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000 dinara.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodajii.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 1. Novembra, a bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava, do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu.

B. K.