Na polovnim traktorima do 1. januara 2023. godine obavezna ugradnja zaštitinih ramova

Tokom 2021. godine više puta se govorilo o obaveznoj ugradnji zaštitnih struktura, ramova na polovnim traktorima. Na osnovu ranijih zakonskih regulativa, ova odredba je trebalo da počne da se primenjuje od 1. janura 2022. Međutim, prema poslednjem Pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, obavezna ugradnja zaštitnih struktura  odložena je za 1. januar 2023. godine.

U toku je realizacija Projekta univerzalnog zaštitnog rama. Ovaj projekat, između ostalog, ima za cilj da se smanje troškovi proizvodnje ove zaštitne strukture i iznađu načini kako bi ramovi bili dostupni korisnicima po što pristupačnijim cenama, objavio je portal “Poljoprivrednik”.

B. K.