Na Produktnioj berzi cena soje dostigla istorijski maksimum 76 dinara za kilogram!

Minulu nedelju na Produktnoj berzi u Novom Sadu obeležili su istorijski maksimum cene soje i terminski ugovori za suncokret. Ukupan promet iznosio je 4.420 tona robe (rast od 14 odsto u odnosu na prošlu sedmici), dok vrednost prometa iznosi 230,65 miliona dinara.

Cena soje dostigla je svoj maksimum u tekućoj ekonomskoj godini – 76 dinara za kilogram, bez PDV i bez obračuna kvaliteta. To je najveća cena roda 2020. godine i istorijski maksimum ikada zabeležen za ovu uljaricu. Dešavanja na međunarodnom, ali i domaćem tržištu, uticaj svetskih trendova i cena, u najvećoj meri doprineli su da soja bude najtraženija berzanska roba sa ukupno prometovanom količinom od 1.720 tona.

Kada su u pitanju druge kulture kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo. Ugovor na paritetu FCA je zaključen po jedinstvenoj ceni od 23 dinara za kilogram, bez PDV (25,30 din/kg sa PDV), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu.

Pšenica drugu nedelju zaredom beleži silazni trend. U zavisnosti od parametara kvaliteta, berzanski ugovori su zaključeni na nivou cena od 21,30 do 21,50 dinara za kilogram, bez PDV. U odnosu na prethodnu nedelju, cena pšeničnog zrna niža za 2,8 odsto.

Terminski ugovori za suncokret roda 2021. godine su realizovani po jedinstvenoj ceni od 410 evra za tonu u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS, sa isporukom robe tokom septembra.

B.K.