Naučni projekat Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu: Od larvi insekata prave hranu za tovne piliće

Talentovani mladi naučnici Departmana za stočarstvo i zaštitu bilja novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, počeli su da rade na mini farmi larvi insekata, koji će se koristiti za ishranu tovnih pilića. Larve insekata će se sušiti, mleti i praviti hrana, a nakon tog procesa istraživaće se kako ona utiče na rast i razvoj živine.

Trend je u Evropskoj Uniji da se iznalaze alternativna rešenja za dobijanje proteina koji se koriste u životinjskoj ishrani. Konkretno to znači da se soja i suncokret koji se koriste za ishranu živine zamene proteinima dobijenim iz insekata kako bi se u zemljište iskoristilo za proizvodnju drugih kultura koje bi se koristilie za ishranu ljudi, kažu mladi naučnici sa novosadskog Poljoprivrednog fakulteta.

Za te potrebe Poljoprivredni fakultet koristiće odgajivačnicu larvi insekata kao i farma tovnih pilića koje se nalazi u agrokampusu u Temerinu koji je Nacionalni istraživački obrazovni centar inovacionih tehnologija u poljoprivredi .

Projekat finansijski je  sa 300.000 evra podržao Fond za razvoj nauke Srbije, preneo je RTV.

B. K.