NOVI SAD: Bespovratna sredstva za investicija mladima u ruralnim područjima, prijave do 20. Jula

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada raspisala je oglas za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju  za poodršku  investicijama iznose 7.341.500 dinara, a utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Namenjena su za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje: povrća, voća, grožđa i začinskog i lekovitog bilja.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000 dinara bez PDV-a, odnosno do 700.000 dinara bez PDV-a za poljoprivredna gazdinstva koja u E-agrar imaju upisano i obrađuju do jednog hektara zemlje pod odgovarajućom biljnom kulturom (povrće, voće, grožđe i lekovito i začinsko bilje).

Neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre raspisivanja II Javnog poziva.

Poziv je objavljen na Internet stranici www.novisad.rs i Gradske uprave za privredu www.privredans.com i otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 20. jula.

B. K.