NOVI SAD: Mladim poljoprivrednicima bespovratno 28 miliona dinara za investicije

Foto: Pixabay

Gradska uprava za privredu Novog Sada raspisala je javni poziv za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima. Ukupno se dodeljuje 28 miliona dinara, namenjenih za podršku investicijama za razvoj i unapređenje u sektoru proizvodnje povrća, voća, grožđa i cveća.

Utvrđenim prvilima moguća je samo jedna prijava po podnosiocu, a maksimalno se može dobiti 1.200.000 dinara bez PDV-a. Neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre raspisivanja javnog poziva.

Pravo na podsticaj ima nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG nakon 1. januara prošle godine, a najkasnije do dana objavljivanja poziva. Takođe, potrebno je da prijavljeni imaju navršenih 18, a ne više od 40 godina u kalendarskoj godini u kojoj se podnosi prijava kao i da do sada nisu koristili sredstva za podršku mladima u ruralnim područjima.

Cilj poziva mladim poljoprivredncima jeste demografska obnova ruralnih područja na teritoriji Grada Novog Sada kao i promocija inovativnog poljoprivrednog sektora.

Prijave po pozivu za dodelu sredstva, sa kompletnom dokumetacijom primaju se u Gradskoj kući do 5. jula.

B. K.