NOVI SAD: Poziv za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina

Grad Novi Sad objavio je javni poziv za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina i nabavke opreme za degustacione sale u 2023. godini.Cilj poziva je ulaganje u opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima vinara, plasman sopstvenih prerađenih proizvoda na tržište  kao i jačanje malih proizvođača vina.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po pozivu iznose 7.500.000 dinara i utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu u kojoj može biti više predmeta nabavke. Maksimalan iznos dobijenih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 1.500.000 dinara.

Pravo da po pozivu učestvuju imaju preduzetnici i privredna društva, nosioci registrovanog porodičnog ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Rok za podnošenje prijava je 29. septembar.

B. K.