Novi zasadi 5.000 sadnica hrasta-lužnjaka u Turiji

Opština Srbobran od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dobila je vrednu pomoć od 600.000 dinara za pošumljavanje.

„U planu je da na tri hektara, na parceli u katastarskoj opštini Turija, zasadimo skoro 5.000 sadnica hrasta lužnjaka. Pripreme su već počele kako bi sadnja počela i završila se u periodu mirovanja vegetacije, od kraja novembra do početka marta“, rekao je Miloš Jovanović, direktor JKP „Graditelj“

B. K.