Obrazovana Komisija za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

Foto: Pixabay

Novoformirana Komisija ima pet članova

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta.

U sastavu Komisije su Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Siniša Mali, ministar finansija, Goran Knežević, ministar privrede,Dragan Milić, posebni savetnik ministra poljoprivrede i Nenad Katanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, saopštilo je Ministarstvo.

Podsetimo, Vlada Srbije donela je u aprilu 2018. godine Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Prema toj uredbi, pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na period do 30 godina ima pravno lice koje:

  • je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
  • dostavi investicioni plan, koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedne lokalne samouprave, a koja nisu u svojstvu povezanih lica, s tim što ukupna površina ostvarena po ovom osnovu ne može da bude veća od 30% od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini predviđene za davanje u zakup u jedinici lokalne samouprave, u trenutku davanja saglasnosti od strane komisije koja odlučuje o pravu prvenstva zakupa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

Pravno lice može ostvariti pravo prvenstva zakupa na području više jedinica lokalnih samouprava, ako je to neophodno za realizaciju investicionog plana.

Pravno lice uz zahtev podnosi i investicioni plan.