Od 1. januara poljoprivrednicima povrat akcize na dizel i biogorivo

Foto: Pixabay

Od 1. januara poljoprivrednici u Srbiji će moći da, prema novom pravilniku koji su doneli ministar finansija i ministarka poljoprivrede, zatraže povrat akcize koju su platili na dizel i biogorivo, uz brojne uslove.

Propisom je predviđeno da će poljoprivrednici povrat akcize moći da ostvare za najviše 100 litara nafte i biogoriva.

Postoji i ograničenje u pogledu površine zemljišta koje se obrađuje, a gledaće se koliko je goriva potrebno za obradu zasejanih ili zasađenih površina zemljišta pod konkretnom biljnom kulturom, do najviše 100 hektara.

Da bi podneli zahtev za povrat akcize, poljoprivrednici će morati da poseduju i fiskalne račune na kojima će, kada je reč o poljoprivrednicima koji su fizička lica, stajati i broj poljoprivrednog gazdinstva.

Fiskalni račun, precizira se „mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte i biogoriva“.

„Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize, u skladu sa ovim pravilnikom, podnosi se ministarstvu, nadležnom za poslove poljoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja, izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja e-agrar“, navodi se u pravilniku.

Pravilnikom se propisuje i šta se sve unosi u taj elektronski obrazac zahteva, što između ostalog uključuje i datume i količine kupljenog goriva, kao i brojeve tih fiskalnih računa koji se odnose na konkretnu kupovinu. Unosi se, takođe, i naziv katastarske opštine, broj i površina katastarske parcele zasađene pod odgovarajućom biljnom kulturom za koju je izvršena nabavka derivata nafte i biogoriva za poljoprivredne svrhe i drugi podaci.

B. K.