Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije: Isplatiti zaostale dugove poljoprivredncima, dograditi e-Agrar

Na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije , razmotreno je aktuelno stanje u poljoprivredi posle prvog kvartala 2024. godine sa posebnim osvrtom na setvu i stočarstvo. Raspravljalo se o stanju u stočarstvu, subvencijama i podsticajima, rebalansu budžeta, korišćenju IPARD fondova, navodnjavanju, vodosnabdevanju, stanju useva….

Odbor za poljoprivredu preporučio je  Ministarstvu poljhoprivrrede da treba da se vodi agrarna politika u kojoj će poljoprivredna proizvodnja biti namenjena našoj prerađivačkoj industriji što direktno, što kroz razvoj stočarstva, prerade i stočarskih proizvoda.

Takođe prepruka je da se isplate zaostali dugovi poljoprivredncima i da se, kroz rebalans, obezbede  sredstva za ispunjenje obaveza koje su dogovorene u razgovorima predsednika Vlade, Ministarstva poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača  za obnovu stočarstva.

Odbor je  takođe zaključio i da E-agrar treba dorgraditi i uskladiti sa potrebama i mogućnostima za komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima, kao i da se obezbede sredstva u podsticajima za sezonske intervencije  radi očuvanja dohodovane sigurnosti u poljoprivrednim gazdinstvima.

B. K.