Oglas za davanje u zakup državnog zemljišta u opštini Sombor

Foto: Jannoon028 - Freepik.com

Javno nadmetanje održaće se u Gradskoj kući u Somboru u periodu od 26. do 30. marta 2018. godine

Grad Sombor raspisao je oglas za javnu licitaciju u 2. krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u sledećim katastarskim opštinama:

 • Bački Breg
 • Riđica
 • Aleksa Šantić
 • Bački Monoštor
 • Bezdan
 • Čonoplja
 • Doroslovo
 • Gakovo
 • Kljajićevo
 • Kolut
 • Rastina
 • Sombor 2
 • Stanišić
 • Stapar
 • Svetozar Miletić
 • Telečka
 • Sombor 1

Pravo učešća u javnom nadmetanju ima:

 • Fizičko lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 • Fizičko lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
 • Pravno lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 13 sati, dana 22.03.2018. godine.

Javno nadmetanje održaće se u Gradskoj kući u Somboru u periodu od 26. do 30. marta 2018. godine.


Kompletan tekst oglasa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Konkurs – 2. krug

 Zahtev za obilazak terena

 Zahtev za povraćaj depozita za licitacije

 Formular za prijavljivanje za šifru 1315a

 Formular za prijavljivanje

 Šifrarnik

 Mape