Oglas za davanje u zakup državnog zemljišta u opštini Žitište

Foto: Jannoon028 - Freepik.com

Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita

Opština Žitište raspisala je oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u sledećim katastarskim opštinama:

 • Čestereg
 • Banatski Dvor
 • Torda
 • Novi Itebej
 • Žitište
 • Međa
 • Banatsko Karađorđevo
 • Srpski Itebej
 • Begejci
 • Ravni Topolovac
 • Hetin

Pravo učešća u javnom nadmetanju ima:

 • Fizičko lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
 • Fizičko lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
 • Pravno lice koje je upisano u RPG i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta može se izvršiti:

 • za KO Čestereg 19.02. od 8 do 9 časova
 • za KO Banatski Dvor 19.02. od 9.30 do 11 časova
 • za KO Torda 19.02. od 11.30 do 13.30 časova
 • za KO Žitište 20.02. od 8 do 10 časova
 • za KO Begejci 20.02. od 10.30 do 11.30 časova
 • za KO Ravni Topolovac 20.02. od 12 do 13.30 časova
 • za KO Banatsko Karađorđevo 21.02. od 8 do 9 časova
 • za KO Novi Itebej 21.02. od 9.30 do 10.30 časova
 • za KO Međa 21.02. od 11 do 13 časova
 • za KO Srpski Itebej 22.02. od 8 do 11 časova
 • za KO Hetin 22.02. od 11.30 do 13 časova.

Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12 sati, dana 26.02.2018. godine.

Prilikom podnošenja dokumentacije obavezno poneti ličnu kartu zbog jedinstvenog matičnog broja građana.


Kompletan tekst oglasa i prateću dokumentaciju možete preuzeti u prilogu:

 Tekst oglasa

 Formular za prijavljivanje