Otvoren novi račun za uplatu duga za odvodnjavanje

Foto: Vode Vojvodine

Račun je namenjen za uplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za 2008, 2009. i 2010. godinu

JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava obveznike naknade za odvodnjavanje da je umesto ugašenog računa iz grupe 849 otvoren novi račun.

Novi broj računa je 310-217731-24 NLB banka, poziv na broj ostaje isti, a primalac je JVP „Vode Vojvodine“.

Račun je namenjen za uplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica za 2008, 2009. i 2010. godinu.

Obveznici neće trpeti nikakve posledice ukoliko zbog gašenja starog i otvaranja novog računa nisu na vreme izmirili svoje obaveze, navode u JVP „Vode Vojvodine“ i podsećaju da je stari račun ugašen zbog novog Zakona o vodama i prenosa nadležnosti utvrđivanja i naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica, sa Poreske uprave na javna vodoprivredna preduzeća.